5.Have you exported your machines to overseas market before?

Yes,90% of our machines are exported to overseas market,chẳng hạn như Uzbekistan, Kít-sinh-gơ, Kazakhstan, Turkmenistan,Indonesia,Nga,Ai Cập,Ấn Độ,Viet Nam ,nước Thái Lan,Sudan,Vân vân.


Thời gian đăng bài: 2020-02-19
YÊU CẦU NGAY